כתובתנו

המלאכה 7, לוד, ישראל, 71520

מייל

info@airgate.co.il

מילון מונחים

מילון מונחים

אגרת סבלות

תשלום תשלום הניתן לנמל עבור עבודות סבלות כגון פריקת האנייה או העמסה על משאית, שימוש במלגזות, עגורנים וכד'.

אגף המכס והמע"מ

אגף של משרד האוצר המופקד על גביית מסים עקיפים, מכס, מע"מ, מס קניה, היטלים על היבוא והיצוא ועל אכיפת דיני היבוא והיצוא במדינת ישראל.

בעל טובין

לפי סעיף 1 לפקודת המכס, בעל טובין הוא: "הבעל, היבואן, היצואן, הנשגר או הסוכן של אותם טובין, וכל המחזיק, או הזכאי לטובת הנאה, בהם, או שיש לו שליטה עליהם או כוח לעשות בהם, וכל המתחזה כאחד מאלה, למעט פקיד-מכס במילוי תפקידו הרשמי;".

בסס"ח

ביטוח סיכוני סחר חוץ.

גובה מכס

המנהל וכל גובה מכס, וכן פקיד ראשי הממלא תפקיד באותה שעה ובאותו מקום וכל פקיד-מכס הממלא תפקיד באותו ענין.

דמי הובלה

תעריפי דמי ההובלה מחושבים
כפונקציה של דרך ההובלה:

הובלה בים – מטען חלקי יחושב לפי יחס נפח משקל של 1:1
הובלה באוויר – יחס נפח משקל 1:6.
הובלה ביבשה – יחס נפח משקל 1:3.

הישבון

החזר מיסים יבוא (מכס ומס קניה) על מוצרי יבוא שמשמשים לייצור מוצרים לייצוא.

הסכם מרקוסור

הסכם סחר חופשי ואיחוד מכס בין מדינות דרום אמריקה: ברזיל, אורווגאי, פרגוואי, ארגנטינה וצ'ילה.

חוקיות היבוא

עמידה בדיני היבוא, המסדירים באילו תנאים צריך לעמוד מי שמייבא טובין, ביניהם: רישיון יבוא, אישור מכון התקנים, אישור יבוא מזון, וחובת סימון הטובין בשפה כלשהי.

חילוט

החרמת הטובין על ידי מנהל המכס, עקב אי עמידה בהוראות ובתנאים של המכס.

חשבון מכר

הכוונה לחשבון המכירה או הקניה של הטובין. חשבון זה משמש לצורך עריכת חשבון מסי היבוא

טובין

סחורות היבוא או היצוא

יבוא זמני

יבוא לפרק זמן מסוים, שלאחריו הטובין מיוצאים לחו"ל. לרוב היבוא הזמני משוחרר ממכס עם הפקדת עירבון בגובה המסים שלא שולמו, עד להוכחת היצוא.

מינוח בריסל

סיווג כלל הטובין מבוסס על מינוח בינלאומי בשם מינוח בריסל (ע"ש בירת השוק האירופאי).

מחסן רישוי

(נקרא גם מחסן ערובה) הוא מחסן הנמצא בפיקוח המכס ובו מאוחסנות סחורות לפני תשלום מסי היבוא. לרוב מדובר במחסנים הנמצאים בבעלות פרטית.

מס קנייה

מס עקיף המוטל בעיקר על מוצרי צריכה. המס מוטל בשיעורים זהים על היצור המקומי ועל היבוא ומחושב כאחוז מהמחיר הסיטונאי.

מע"מ

מס המוטל על ערכו המוסף של הטובין. המע"מ ממסה את הערך המוסף בכל שלב של שרשרת הייצור והשיווק של הטובין. מס זה מוטל הן על סחורות מיובאות והן על תוצרת מקומית. ישנם מוצרים כמו פירות וירקות שאינם חייבים במס.

משלח

מי שעוסק בשילוח בינלאומי. משלח הוא מי שמאחד משלוחים ושולחם ליעדם, בים או באוויר.

סוכן מכס / עמיל מכס

עמיל מכס הוא אדם המייצג יבואנים או יצואנים בפני המכס, בהתאם לחוקי המכס. סוכן המכס הוא רק מי שקיבל רישיון לעסוק בכך וזאת לאחר שעמד בבחינות והתמחה במשך תקופה מסוימת.

פיקדון מכס

סכום כסף בגובה המיסים והמכס, המופקד בחשבון המכס עד לביצוע פעולה כלשהי על ידי היבואן.

רשומון (יבוא)

מסמך פורמלי לוגי ופיזי המשמש לשחרור הטובין מרשות המכס תמורת תשלום המכס והמיסים. זוהי למעשה חשבונית מטעם המדינה המעידה על מיסי היבוא אותם משלם היבואן.

פקיד רישוי

נציג עמיל המכס אשר הוסמך לעבוד מול פקידי המכס.

צי"ח

צו יבוא חופשי.

שמאות

במקרים בהם נגרם נזק או אובדן לטובין נהוג להעסיק שמאי במטרה לקבל חוות דעת עצמאית לגבי הסיבות לנזק וגובה הנזק.

תום לב

החובה החלה על המבוטח לחשוף לפני המבטח כל פרט רלוונטי ביחס לטובין וביחס למסלול השינוע של הטובין.

תל"ח

תקן לא חל. זהו אישור ממכון התקנים המאשר כי סחורה מסויימת אינה מצריכה אישור.

תעודת אחסנה

תעודה המעידה על איחסון הטובין במחסני הנמל.

תעודת איתור

תעודה המעידה על מיקום הטובין במחסן בנמל. תעודה זו מהווה אישור של הרשות המאחסנת (רשות הנמלים, ממ"ן או מסופים עורפיים) על קבלת הטובין ועל מקום הימצאם.